Tytuł 3

Wracają do alegorii związku, załóżmy, że nasz związek jest małżeństwem. Jeśli ktoś chce potwierdzić to, że jest żonaty to może wyciągnąć akt ślubu i pokazać. Podobnie jest z naszym chrześcijaństwem – możemy wyciągnąć dokument jakim jest Słowo Boże. [KLIK]

 

  • Nasze posłania, nasza wiara i nasze chrześcijanienie opiera się nie na odczuciach, ale na faktach!
  • Uczucia i emocje – choć stworzone przez Boga i też bardzo potrzebne, nie mogą stać się podstawą do budowania naszej wiary.
  • Pan Bóg to nie stare skarpety, żeby Go czuć!

 

  • [KLIK]

 

  • W Apokalipsie, św. Jan przytacza słowa Jezusa, który kieruje je do jednego z kościołów: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” Ap 3,20.
  • Istnieje wiele określeń jeśli chodzi o początek naszej drogi jako chrześcijan – nawrócenie, oddanie życia Chrystusowi, przyjęcie Chrystusa, otwarcie drzwi Jezusowi.

 

  • Wszystkie one mówią o tym jak Jezus wchodzi do naszego życia przez Ducha Świętego. Mówi o tym werset z Apokalipsy. Istnieje tez przepiękny obraz Holmana Hunta. „Światłość Świata”

[KLIK KLIK]foto3

No Comments Yet.

Leave a comment