SZKOŁA

Szczegóły

 
Studentem Franciszkańskiej Szkoły Muzyki i Liturgii jest każdy kto pozytywnie przejdzie etap rekrutacji i wpłaci wymaganą kwotę czesnego.
 

Zjazdy uczestników odbywają się jedenaście razy w czasie rocznego cyklu zajęć, w soboty. Zajęcia rozpoczynamy o godzinie. 9.00 a kończymy o godzinie 18.00. W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa obiadowa w godzinach 14.00 - 14.45.
 

Szkoła znajduje się w klasztorze franciszkanów w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 4. (Wejście przez furtę od strony Plant)
 

Zapewniamy wszelkie pomoce naukowe potrzebne w odpowiednim przeprowadzeniu poszczególnych zajęć.
 

Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne odbywają się w 90 i 45 minutowych blokach z 15 minutowymi przerwami na kawę i coś słodkiego.
 

Całkowity koszt to 600 zł. W porozumieniu z sekretariatem można go rozłożyć na 2 raty.
 

Po przejściu rekrutacji uczestnicy zobowiązują się do udziału w rocznym cyklu zajęć, dlatego każdy jest zobowiązany do wpłacenia całej kwoty pieniędzy.
 

Na zakończenie uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkoły z odpowiednią oceną uzyskaną podczas sesji egzaminacyjnej.

 

Kontaktując się z sekretariatem można uzyskać informacje dotyczące możliwych noclegów.