Prowadzący

Prowadzący

DSC_5358mgr lic. Marcin Drąg OFMConv - doktorant w Instytucie Liturgicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Absolwent podyplomowych studiów z franciszkanizmu na UPJPII. Jest przewodniczącym Komisji Liturgicznej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów oraz członkiem rady Instytutu Studiów Franciszkańskich. Zajmuje się franciszkańską tradycją liturgiczno – muzyczną. Od 2016 r. pracuje jako wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Ponadto prowadzi zajęcia w postulacie franciszkanów w Głogówku, we Franciszkańskiej Szkole Muzyki i Liturgii oraz w Instytucie Studiów Franciszkańskich. W 2009 r. zainicjował Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, za które jest odpowiedzialny. Jest jednym z pomysłodawców Szkoły Muzyki i Liturgii działającej w ramach Instytutu Studiów Franciszkańskich. Posługuje wśród młodzieży, neokatechumenacie przy klasztorze franciszkanów w Krakowie oraz jest duszpasterzem chóru Voce Angeli i scholi liturgicznej „11”.

10313863_813660488663703_4083269185455925666_nmgr Karolina Ruchlewicz - z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny. Oprócz pracy z trudną młodzieżą, pasjonuje ją szeroko pojęta muzyka. Szczególnie bliska jest jej muzyka liturgiczna. Przez lata zajmowała się animowaniem śpiewu we wspólnotach Ruchu Światło-Życie, a także w latach 2010-2014 była odpowiedzialna za scholę akademicką, działającą przy Franciszkańskim Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie. Swoje umiejętności muzyczne zdobywała uczestnicząc w licznych warsztatach muzyki liturgicznej. Ponadto, w 2012 roku ukończyła dwuletnie Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne, w trakcie którego kształciła swój warsztat wokalny oraz zdobywała praktykę liturgiczną z zakresu muzyki liturgicznej. Obecnie, oprócz podejmowania różnych inicjatyw muzyczno-liturgicznych, koordynuje Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, oraz jest jedną z pomysłodawców szkoły muzyki i liturgii.

Janusz Wierzgacz - dyrygent, kompozytor i wokalista.
Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Dyrygentury Chóralnej.Swoją edukację muzyczną rozpoczął w wieku 9 lat w Prywatnej Szkole Muzycznej w Jaśle, w której to ukończył zarówno I, jak i II stopień w klasie fortepianu pod kierunkiem prof. Mirosławy Lisowskiej. W ramach rozwoju umiejętności i wrażliwości muzycznej, był inicjatorem i wykonawcą licznych wydarzeń muzycznych na terenie Podkarpacia, m.in. zakładając w 2006 roku Jasielski Chór i Orkiestrę Kameralną.
Jako śpiewak, współpracował z takimi zespołami, jak Krakowski Chór Kameralny, Capella Cracoviensis, Chór Filharmonii Krakowskiej, Camerata Silesia. Śpiewał pod batutą znakomitych dyrygentów, wśród których należy wymienić Helmutha Rillinga, Vincenta Dumestre’a, Antoniego Wita, Łukasza Borowicza, Krzysztofa Pendereckiego, Włodzimierza Siedlika, Stanisława Krawczyńskiego. W latach 2009 – 2012 był śpiewakiem Chóru Polskiego Radia w Krakowie, z którym dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia, a także koncertował w wielu miejscach w Polsce i w Europie. Jest również założycielem kameralnego zespołu krakowskich śpiewaków SINGET.
Prowadzi liczne warsztaty przeznaczone dla zespołów wokalnych oraz instrumentalnych, jak również muzyki liturgicznej. Jest kompozytorem muzyki do filmów krótkometrażowych, spotów reklamowych, utworów chóralnych, orkiestrowych i rozrywkowych. Jest współautorem muzyki do widowiska „Święty”, o życiu Jana Pawła II w reżyserii Michała Zabłockiego.
Od 2010 roku jako dyrygent jest związany z Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica oraz Żeńskim Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którymi koncertował we Francji, Włoszech, Niemczech i Bułgarii. Obecnie jest również asystentem dyrygenta Włodzimierza Siedlika w Chórze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Psalmodia oraz dyrygentem Krakowskiego Chóru Męskiego działającego przy tym uniwersytecie.
Jako dyrygent współpracował z wieloma kompozytorami, Janem A.P Kaczmarkiem, Krzesimirem Dębskim, Bartoszem Chajdeckim, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Andrzejem Zaryckim, Maciejem Małeckim.
Od 2013 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru i Orkiestry Symfonicznej Passionart.
Był jednym z dyrygentów oraz aranżerów podczas wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

www.januszwierzgacz.pl

2013_11_23_warsztaty_160mgr Katarzyna Młynarska - wokalistka, muzykolog, pedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Instytutu Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. W trakcie studiów doskonaliła swój warsztat aktorski pod okiem aktorów Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Przez szereg lat zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując jako solistka i chórzystka z Operą i Operetką w Krakowie, Polskim Radiem Kraków, International Bachakademie Stuttgart, Chórem Kameralnym Kantorei Sankt Barbara. Autorka tekstów i muzyki z gatunku poezji śpiewanej. W roku 2006 (wg jej autorskiego projektu) rozpoczęło działalność Liturgiczne Studium Wokalne – przy Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II st. w Krakowie. W roku 2009 z jej inicjatywy powstało Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne. Jako trener emisji głosu prowadzi autorskie warsztaty wokalne (warsztaty śpiewu liturgicznego, przygotowanie emisyjne solistów, chórów i zespołów do koncertów i sesji nagraniowych). Jest również nauczycielem emisji głosu i przedmiotów ogólnomuzycznych w PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu.

www.wlsw.pl

Susi-Ferfoglia-dyrygent

dr hab. S. Susi Ferfoglia - urodzona w Gorizii (Włochy), ukończyła Konserwatorium Muzyczne „G. Tartini” w Trieście (Włochy) w klasie fortepianu u prof. Eleny Plezzani. W roku 2005 ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Andrzeja Białko. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” i Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jako pedagog udziela się w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie oraz w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII w Krakowie, prowadząc klasę organów i zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego. Prowadzi również wykłady z zakresu Pedagogiki Kultury i Historii Kultury i Cywilizacji.
Od roku 2006 przewodzi żeńskiemu zespołowi wokalnemu Flores Rosarum, który wykonuje chorał gregoriański oraz utwory średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen.

www.floresrosarum.pl

IMG_0279Ks. Dr Jarosław Superson SAC - tytuł doktora nauk liturgicznych otrzymał na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2011 r. został ustanowiony przez Jego Ekscelencję Metropolitę Krakowskiego Stanisława Kardynała Dziwisza członkiem Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. Współorganizuje sympozja oraz spotkania o tematyce liturgicznej. Jest autorem książek: Historia Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla wszechświata (Kraków 2005); Historia stuły (Kraków 2011); Ołtarz, krzyż i kierunek zanoszonych modlitw (Kraków 2014) oraz licznych artykułów naukowych.

234-960x600

Paweł Bębenek - śpiewak, kompozytor, dyrygent. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz absolwentem podyplomowego chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2010 r. uczeń dra Jacka Ozimkowskiego, solisty, prodziekana wydziału Wokalno Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. Z muzyką liturgiczną jest związany od 1990 roku, początkowo jako chórzysta. W 1993 rozpoczął pracę z zespołem muzyki dawnej Bractwo Lutni, z którym występował podczas wielu koncertów i festiwali w kraju i za granicą. Współpracował z Filharmonią Krakowską oraz z cenionymi muzykami, m.in. z Antonim Pilchem, Marcinem Bornus-Szczycińskim (Bornus Consort), Stanisławem Szczycińskim (Mikroklimat), Taivo Nitvägi (Linnamuusikud, Tallin), Andriejem Kotowem (Sirin, Moskwa), Aleksandrem Tomczykiem (Studium Musicae Cracoviensae, Kraków) oraz Marcinem i Janem Pospieszalskimi. Od wielu lat jest związany ze środowiskiem muzycznym przy kościele Dominikanów w Krakowie. Jest autorem wielu kompozycji i aranżacji dawnych pieśni kościelnych.

www.pawelbebenek.pl

01

mgr Piotr Pałka - absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (1999 rok, dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Marty Zoszak-Wierzbieniec). W marcu 1998 roku został laureatem VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, zdobywając II miejsce oraz dwie nagrody specjalne: za najlepsze kształtowanie wokalne śpiewu zespołowego i za najlepszą metodę pracy z chórem. W roku 1998/99 otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce. W 1998 rozpoczął ożywioną działalność artystyczną w Krakowie. Komponuje i opracowuje utwory chóralne, które można usłyszeć m.in. w bazylice dominikanów czy franciszkanów w Krakowie. W 2005 roku na mocy dekretu Metropolity Krakowskiego został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie.
Od 2012 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.
Uczestniczy czynnie w odnowie muzyki liturgicznej, prowadząc liczne warsztaty muzyczno - liturgiczne na terenie całej Polski i za granicą (Niemcy, Belgia, Szkocja).

www.piotrpalka.pl

1012065_664273513622575_1049473375_nmgr Barbara Pieczara - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie Wydziału Edukacji Muzycznej. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych warsztatach, kursach oraz seminariach. Jest dyplomowanym nauczycielem przedmiotów teoretycznych (Kształcenie Słuchu, Rytmika, Czytanie nut głosem). Stale współpracuje z chórami, organizacjami i fundacjami promującymi rozwój muzyczny (Pro Artis - praca z osobami z niepełnosprawnością, Sonoramente). Trudzi się również jako instruktorka wokalna, instrumentalna i prowadząca audycje muzyczne dla dzieci.
Od wielu lat posługująca jako instrumentalistka w krakowskich zespołach wokalno – instrumentalnych muzyki chrześcijańskiej, szczególnie związana ze scholą franciszkańską : „Mały Teatr św. Franciszka”, schola FSM (prowadząca zespół wokalno – instrumentalny, aranżacje, kompozycje).

m w-kmgr Marcin Wasilewski-Kruk - dyrygent, wokalista, pedagog.
Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Wieloletni wokalista Capelli Cracoviensis. Współtwórca Collegium Zieleński, zespołu założonego w celu nagrania dzieł wszystkich Mikołaja Zieleńskiego oraz propagowania jego twórczości. Założyciel i kierownik muzyczny Scholi Gregoriańskiej Katedry Wawelskiej. Współtworzył Chór Mieszany Katedry na Wawelu, obecnie jest drugim dyrygentem Katedry. Od 2012 roku przewodniczy Scholi Gregoriańskiej Zakonu Paulinów w Krakowie.
Wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Od 2011 roku jest wykładowcą organizowanej przez Fundację DOL Szkoły Kantorów, gdzie prowadzi zajęcia z emisji głosu i prowadzenia scholi. Prowadzi również warsztaty oraz indywidualne zajęcia z emisji głosu dla zespołów wokalnych i chórów min.: Chóru Mieszanego Katedry na Wawelu, Chóru Psalmodia, Chóru Canticum Jubilaeum, Federacji Cecilianum.
Jako wokalista współpracował z wieloma zespołami i artystami m.in.: The Hilliard Ensemble, Les Musiciens du Louvre Grenoble, Chór Polskiego Radia, Chór Filharmonii Krakowskiej, Marc Minkowski, Paul Goodwin, Marek Toporowski, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki.
W latach 1999, 2002, 2006 pełnił funkcję kantora podczas liturgii sprawowanych na krakowskich błoniach przez Ojca Św. Jana Pawła II, Benedykta VI oraz Ingresu Kardynała Stanisława Dziwisza .