Prowadzący

Prowadzący

DSC_5358mgr lic. Marcin Drąg OFMConv - doktorant na Instytucie Liturgicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Absolwent podyplomowych studiów z franciszkanizmu na UPJPII. Od 2014 r. jest członkiem rady Instytutu Studiów Franciszkańskich. Zajmuje się franciszkańską tradycją liturgiczno - muzyczną. W 2009 r. zainicjował Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, za które jest odpowiedzialny. Jest jednym z pomysłodawców szkoły muzyki i liturgii. Posługuje wśród młodzieży, neokatechumenacie przy klasztorze franciszkanów w Krakowie oraz jest duszpasterzem chóru Voce Angeli.

10313863_813660488663703_4083269185455925666_nmgr Karolina Ruchlewicz - z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny. Oprócz pracy z trudną młodzieżą, pasjonuje ją szeroko pojęta muzyka. Szczególnie bliska jest jej muzyka liturgiczna. Przez lata zajmowała się animowaniem śpiewu we wspólnotach Ruchu Światło-Życie, a także w latach 2010-2014 była odpowiedzialna za scholę akademicką, działającą przy Franciszkańskim Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie. Swoje umiejętności muzyczne zdobywała uczestnicząc w licznych warsztatach muzyki liturgicznej. Ponadto, w 2012 roku ukończyła dwuletnie Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne, w trakcie którego kształciła swój warsztat wokalny oraz zdobywała praktykę liturgiczną z zakresu muzyki liturgicznej. Obecnie, oprócz podejmowania różnych inicjatyw muzyczno-liturgicznych, koordynuje Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, oraz jest jedną z pomysłodawców szkoły muzyki i liturgii.

m w-kmgr Marcin Wasilewski-Kruk - dyrygent, wokalista, pedagog.
Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Wieloletni wokalista Capelli Cracoviensis. Współtwórca Collegium Zieleński, zespołu założonego w celu nagrania dzieł wszystkich Mikołaja Zieleńskiego oraz propagowania jego twórczości. Założyciel i kierownik muzyczny Scholi Gregoriańskiej Katedry Wawelskiej. Współtworzył Chór Mieszany Katedry na Wawelu, obecnie jest drugim dyrygentem Katedry. Od 2012 roku przewodniczy Scholi Gregoriańskiej Zakonu Paulinów w Krakowie.
Wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Od 2011 roku jest wykładowcą organizowanej przez Fundację DOL Szkoły Kantorów, gdzie prowadzi zajęcia z emisji głosu i prowadzenia scholi. Prowadzi również warsztaty oraz indywidualne zajęcia z emisji głosu dla zespołów wokalnych i chórów min.: Chóru Mieszanego Katedry na Wawelu, Chóru Psalmodia, Chóru Canticum Jubilaeum, Federacji Cecilianum.
Jako wokalista współpracował z wieloma zespołami i artystami m.in.: The Hilliard Ensemble, Les Musiciens du Louvre Grenoble, Chór Polskiego Radia, Chór Filharmonii Krakowskiej, Marc Minkowski, Paul Goodwin, Marek Toporowski, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki.
W latach 1999, 2002, 2006 pełnił funkcję kantora podczas liturgii sprawowanych na krakowskich błoniach przez Ojca Św. Jana Pawła II, Benedykta VI oraz Ingresu Kardynała Stanisława Dziwisza .

2013_11_23_warsztaty_160mgr Katarzyna Młynarska - wokalistka, muzykolog, pedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Instytutu Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. W trakcie studiów doskonaliła swój warsztat aktorski pod okiem aktorów Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Przez szereg lat zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując jako solistka i chórzystka z Operą i Operetką w Krakowie, Polskim Radiem Kraków, International Bachakademie Stuttgart, Chórem Kameralnym Kantorei Sankt Barbara. Autorka tekstów i muzyki z gatunku poezji śpiewanej. W roku 2006 (wg jej autorskiego projektu) rozpoczęło działalność Liturgiczne Studium Wokalne – przy Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II st. w Krakowie. W roku 2009 z jej inicjatywy powstało Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne. Jako trener emisji głosu prowadzi autorskie warsztaty wokalne (warsztaty śpiewu liturgicznego, przygotowanie emisyjne solistów, chórów i zespołów do koncertów i sesji nagraniowych). Jest również nauczycielem emisji głosu i przedmiotów ogólnomuzycznych w PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu.

www.wlsw.pl

Susi-Ferfoglia-dyrygent

dr hab. S. Susi Ferfoglia - urodzona w Gorizii (Włochy), ukończyła Konserwatorium Muzyczne „G. Tartini” w Trieście (Włochy) w klasie fortepianu u prof. Eleny Plezzani. W roku 2005 ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Andrzeja Białko. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” i Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jako pedagog udziela się w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie oraz w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII w Krakowie, prowadząc klasę organów i zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego. Prowadzi również wykłady z zakresu Pedagogiki Kultury i Historii Kultury i Cywilizacji.
Od roku 2006 przewodzi żeńskiemu zespołowi wokalnemu Flores Rosarum, który wykonuje chorał gregoriański oraz utwory średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen.

www.floresrosarum.pl

IMG_0279Ks. Dr Jarosław Superson SAC - tytuł doktora nauk liturgicznych otrzymał na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2011 r. został ustanowiony przez Jego Ekscelencję Metropolitę Krakowskiego Stanisława Kardynała Dziwisza członkiem Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. Współorganizuje sympozja oraz spotkania o tematyce liturgicznej. Jest autorem książek: Historia Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla wszechświata (Kraków 2005); Historia stuły (Kraków 2011); Ołtarz, krzyż i kierunek zanoszonych modlitw (Kraków 2014) oraz licznych artykułów naukowych.

01

mgr Piotr Pałka - absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (1999 rok, dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Marty Zoszak-Wierzbieniec). W marcu 1998 roku został laureatem VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, zdobywając II miejsce oraz dwie nagrody specjalne: za najlepsze kształtowanie wokalne śpiewu zespołowego i za najlepszą metodę pracy z chórem. W roku 1998/99 otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce. W 1998 rozpoczął ożywioną działalność artystyczną w Krakowie. Komponuje i opracowuje utwory chóralne, które można usłyszeć m.in. w bazylice dominikanów czy franciszkanów w Krakowie. W 2005 roku na mocy dekretu Metropolity Krakowskiego został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie.
Od 2012 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.
Uczestniczy czynnie w odnowie muzyki liturgicznej, prowadząc liczne warsztaty muzyczno - liturgiczne na terenie całej Polski i za granicą (Niemcy, Belgia, Szkocja).

www.piotrpalka.pl

1012065_664273513622575_1049473375_nmgr Barbara Pieczara - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie Wydziału Edukacji Muzycznej. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych warsztatach, kursach oraz seminariach. Jest dyplomowanym nauczycielem przedmiotów teoretycznych (Kształcenie Słuchu, Rytmika, Czytanie nut głosem). Stale współpracuje z chórami, organizacjami i fundacjami promującymi rozwój muzyczny (Pro Artis - praca z osobami z niepełnosprawnością, Sonoramente). Trudzi się również jako instruktorka wokalna, instrumentalna i prowadząca audycje muzyczne dla dzieci.
Od wielu lat posługująca jako instrumentalistka w krakowskich zespołach wokalno – instrumentalnych muzyki chrześcijańskiej, szczególnie związana ze scholą franciszkańską : „Mały Teatr św. Franciszka”, schola FSM (prowadząca zespół wokalno – instrumentalny, aranżacje, kompozycje).

234-960x600

Paweł Bębenek - śpiewak, kompozytor, dyrygent. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz absolwentem podyplomowego chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2010 r. uczeń dra Jacka Ozimkowskiego, solisty, prodziekana wydziału Wokalno Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. Z muzyką liturgiczną jest związany od 1990 roku, początkowo jako chórzysta. W 1993 rozpoczął pracę z zespołem muzyki dawnej Bractwo Lutni, z którym występował podczas wielu koncertów i festiwali w kraju i za granicą. Współpracował z Filharmonią Krakowską oraz z cenionymi muzykami, m.in. z Antonim Pilchem, Marcinem Bornus-Szczycińskim (Bornus Consort), Stanisławem Szczycińskim (Mikroklimat), Taivo Nitvägi (Linnamuusikud, Tallin), Andriejem Kotowem (Sirin, Moskwa), Aleksandrem Tomczykiem (Studium Musicae Cracoviensae, Kraków) oraz Marcinem i Janem Pospieszalskimi. Od wielu lat jest związany ze środowiskiem muzycznym przy kościele Dominikanów w Krakowie. Jest autorem wielu kompozycji i aranżacji dawnych pieśni kościelnych.

www.pawelbebenek.pl