Tematyka

TEMATYKA ZAJĘĆ


 
 

Zajęcia w szkole odbywają się w trzech blokach:

 

 • Teoretyczny - obejmuje wykłady na temat liturgii i muzyki kościelnej
 • Praktyczny - warsztatowy - poszerza wiedzę i umiejętności w zakresie wokalnym, prowadzenia scholi, chóru, animacji śpiewu podczas liturgii.
 • Mistagogiczny - w tym bloku zajęć, będą odbywać się katechezy pomagające w przechodzeniu od tego co widzialne czyli znaków do tego co niewidzialne w liturgii.

 

  Wykłady

 • Historia muzyki Kościelnej
 • Dokumenty Kościoła o muzyce liturgicznej
 • Teologia śpiewu liturgicznego
 • Dzieje liturgii
 • Liturgia w ujęciu Soboru Watykańskiego II
 • Rok liturgiczny
 • Księgi liturgiczne
 • Teologia Eucharystii

 
 

  Katechezy

 • Gesty i postawy w liturgii
 • Symbole w liturgii
 • Tajemnice Adwentu
 • "Słowo stało się ciałem" - Biblia w liturgii
 • Niedziele Wielkiego Postu
 • Triduum Paschalne
 • Okres Wielkiej Niedzieli
 • Święta przestrzeń

 
 

  Zajęcia praktyczne

 • Emisja głosu
 • Instrumenty w Liturgii
 • Praca z zespołem muzycznym
 • Śpiew Psalmów responsoryjnych
 • Zasady muzyki lub kształcenie słuchu (w zależności od stopnia umiejętności muzycznych)
 • Dobór pieśni na Liturgię
 • Podstawy dyrygentury
 • Śpiew Chorału gregoriańskiego
 • Śpiew pieśni tradycyjnych
 • Śpiew polifoniczny